Tietosuoja- ja rekisteriseloste

REKISTERIN NIMI

AQUALUX markkinoinnin rekisteriseloste

REKISTERINPITÄJÄ

AQUALUX

asiakaspalvelu@aqualuxfinland.fi

REKISTERIASIOITA HOITAVA YHTEYSHENKILÖ

Severi Salonen

asiakaspalvelu@aqualuxfinland.fi


HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELYN TARKOITUS

Henkilötietoja voidaan käyttää AQUALUX:n markkinointiin sekä asiakassuhteiden hoitamiseen, hallintaan ja kehittämiseen.

Tietoja ei luovuteta kolmansille osapuolille.


REKISTERÖIDYT HENKILÖRYHMÄT

Henkilöllä on tai on ollut rekisterinpitäjään olemassa oleva asiakassuhde tai potentiaalinen asiakassuhde.


REKISTERIN TIETOSISÄLTÖ

Rekisteri voi sisältää seuraavan ryhmittelyn mukaiset tiedot asiakkaista:

Nimi
Sähköpostiosoite
Puhelinnumero
Muita henkilöä kuvaavia luokittelutietoja


TIETOJEN SÄÄNNÖNMUKAUSET LUOVUTUKSET

Tietoja voidaan luovuttaa ja siirtää AQUALUX:n tai sen alihankkijoiden yksiköille henkilötietolain rajoituksin.


TIETOJEN SIIRTO EU- TAI ETA-ALUEEN ULKOPUOLELLE

Tietoja siirretään mahdollisesti henkilötietolain sallimissa rajoissa EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.


REKISTERIN SUOJAUKSEN PERIAATTEITA

Sivujen toteutuksessa on hyödynnetty teknistä tietosuojaa, jolla pyritään huolehtimaan siitä, että syötetyt tiedot säilyvät muuttumattomina ja ovat saatavilla vain tietoon oikeutetuille. Vain määrätyillä AQUALUX:n työntekijöillä on käyttäjätunnuksen ja salasanan avulla pääsy järjestelmään.


TARKASTUSOIKEUS

Rekisteröidyllä on henkilötietolain 26 §:n mukaisesti oikeus tarkastaa, mitä häntä koskevia tietoja henkilörekisteriin on talletettu. Tarkastuspyyntö tulee lähettää sähköisesti osoitteeseen:

asiakaspalvelu@aqualuxfinland.fi


KORJAUSOIKEUS

Jokaisella on oikeus vaatia rekisterissä olevan virheellisen henkilötiedon korjaamista.

Korjausvaatimus on esitettävä rekisterinpitäjälle sähköpostitse.


KIELTO-OIKEUS

Rekisteröidyllä on oikeus kieltää rekisterinpitäjää käsittelemästä häntä itseään koskevia tietoja suoramainontaa, etämyyntiä ja muuta suoramarkkinointia sekä markkina- ja mielipidetutkimusta varten.

Kieltopyyntö on esitettävä rekisterinpitäjälle sähköpostitse.


EVÄSTEIDEN KÄYTTÖ

Evästeet ovat pieniä tekstitiedostoja, jotka tallennetaan tietokoneellesi, kun käyt tietyillä Web-sivuilla. AQUALUX:n sivuilla evästeiden avulla pyrimme ymmärtämään paremmin, millaisesta sisällöstä sivuston käyttäjät ovat kiinnostuneita. Lisäksi evästeiden avulla sivusto muistaa siellä vierailleen käyttäjän, jos hän palaa sivustolle.

Käyttämämme evästeet eivät vahingoita käyttäjien tietokoneita. AQUALUX ei tallenna käyttämiinsä evästeisiin henkilökohtaisia tietoja, kuten luottokorttitietoja. Käytämme kuitenkin evästeistä kerättyjä salattuja tietoja sivuston käyttökokemuksen parantamiseen. Tietoja käytetään esimerkiksi virheiden havaitsemiseen ja korjaamiseen sekä eri aiheisiin liittyvien tuotetietojen näyttämiseen käyttäjän selatessa sivustoa.

AQUALUX:n käyttämiin evästeisiin ei tallenneta arkaluonteisia tietoja, kuten nimiä, osoitteita tai maksutietoja.